|    |    |    |    |    |   | 
Bilgi Edinme
 
 
  >> DİLEK VE ŞİKAYETLER
  >> FAALİYET RAPORLARI
  >> KAMU HİZMET STANDARTI
 
 
 
 
 
Anasayfa - Bilgi Edinme
.....................................................................................................................................................................................
 
BİLGİ EDİNME MERKEZİ
 
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca yapılacak müracaatları değerlendirmek üzere Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı bünyesinde Bilgi Edinme Merkezi kurulmuştur.
 
Başvuru yapacak Gerçek veya Tüzel Kişilerin başvuru yapabilecekleri E-Posta, Yazışma ve bizzat başvuru adresleri aşağıda belirtilmiştir.
 
Elektronik posta ile yapılacak başvurular, Bilgi Edinme Başvurusu formları doldurularak yapılmalıdır. Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uygun olarak yapılmayan veya eksik doldurulan başvurular kabul edilmeyecektir.
 
Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'na göre 'Kurum ve kuruluşlarca yayımlanmış veya yayın, broşür, ilan ve benzeri yollarla açıklanmış bilgi ve belgeler, bilgi edinme başvurularına konu olamaz.
 
Lütfen talep ettiğiniz bilginin, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve Bilgi Edinme Kanununun uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğine uygunluğunu ve kamuya açıklanmış veya erişimi zor bir bilgi olup olmadığını kontrol ediniz.
 
 
E-posta adresi: bilgiedindirme@eskisehir.bel.tr
 
Yazışma ve Bizzat Başvuru Adresi:   Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
1. Hukuk Müşavirliği
Yazı İşleri Şube Müdürlüğü
    Arifiye Mah. İki Eylül cad.
No:53 P.K.:26010 ESKİŞEHİR
   
 

>>4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

>>4982 sayılı Kanunun Uygulanmasına ilişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

>>BAŞVURU FORMLARI
* Gerçek Kişi Başvuru Formu
* Tüzel Kişi Başvuru Formu

>>İNTERAKTİF BAŞVURUSU
* Gerçek Kişi Başvurusu
* Tüzel Kişi Başvurusu

 

 
  >Eskişehir Valiliği
  >Eskişehir Tepebaşı Belediyesi
  >Eskişehir Odunpazarı Belediyesi
  >TSK Mehmetçik Vakfı
  >Meteoroloji Radyosu
  >Eskişehir Polis Radyosu
  >Eskişehir Kültür Mirası Envanteri
 
  >E-Ödeme Sistemi
  >e-Dilekçe
  >Tramvay Saatleri
  >Otobüs Saatleri
  >Esbot Seferleri
 
  >Biyografi
  >Fotoğraflar
  >Ödüller
  >İletişim